101 điều về Hệ Thống Thực Vật trong Liên Minh Huyền Thoại – Phần 1

Các quy luật xuất hiện của hệ thống Thực Vật sẽ được giới thiệu trong bài viết này.

Quy luật tái xuất hiện

Cảnh báo: Đây là đoạn sẽ rất khoai và đặc sệt thông tin kỹ thuật. Đây cũng sẽ là đoạn dễ bị thay đổi trong chu trình PBE nhất.

Lần xuất hiện đầu tiên khi bạn dọn rừng lần thứ nhất là một trình tự tin cậy, nhưng sau đó, những địa điểm khác nhau sẽ có hệ thống tái xuất hiện khác nhau (được gọi là: “gank”, “dốc”, “sông” và “sâu”, sẽ giải thích ở dưới). Bởi vì bản chất độc đáo tại các vị trí khác nhau này, mỗi hệ thống tái xuất hiện sẽ có tư duy riêng và tự theo dõi đồng đồ tái xuất hiện của nó để đảm bảo tính tin cậy, công bằng và khó đoán theo mong muốn.

Mỗi phần tư bản đồ có một “danh sách thời gian tái xuất hiện” riêng cho mỗi hệ thống tái xuất hiện này (các danh sách sẽ được tạo ra trong trận đấu). Khi đến thời điểm mà một phần tư nào đó sản sinh ra thế hệ Thực Vật tiếp theo cho một hệ thống nào đó, nó sẽ tự tìm thời gian xuất hiện được kỳ vọng cho lứa Thực Vật mới trong danh sách thời gian tương ứng (hoặc tự đẻ ra thời gian mới nếu danh sách đó đã bị dùng hết).

 • Vậy khi mỗi một Hoa Soi Sáng “Dốc” ở phần tư phía tây thông báo “Hãy bắt đầu chu trình xuất hiện cho thế hệ thứ 9,” nó sẽ tìm kiếm tại mục 9 ở danh sách tái xuất hiện cho “phần tư phía tây thực vật Dốc”. Nếu chưa có mục 9 thì nó sẽ tự tạo, thêm vào danh sách, và sử dụng.

Thực Vật có 4 hệ thống tái xuất hiện khác nhau: Hạt Thông Nổ có 2 (Gank và Sâu), Quả Hồi Phục có 1 (Sông) và Hoa Soi Sáng có 1 (Dốc).

Hạt Thông Nổ “Gank”

Bản đồ vị trí Hạt Thông Nổ “Gank”
Bản đồ vị trí Hạt Thông Nổ “Gank”
 • Hạt Thông Nổ Gank giúp bạn nhảy vào hang rồng, Baron hoặc các bụi trên sông. Bởi tính quan trọng trong chiến thuật, chúng tôi muốn chúng đáng tin và công bằng cho cả 2 đội trong suốt trận đấu.
 • Các Thực Vật này sử dụng hệ thống tái xuất hiện đáng tin nhất. Trò chơi sẽ quay thời gian tái xuất hiện cho phần tư Bắc và Nam cùng nhau, Đông và Tây cùng nhau, vậy nên cả 2 đội sẽ có thời gian tái xuất hiện chính xác giống nhau.
 • Mỗi phần tư chỉ có duy nhất một địa điểm mọc (nhìn bản đồ).
 • Hiện tại, thời gian tái xuất hiện nằm trong khoảng từ 3-4 phút.
 • Thời gian tái xuất hiện bắt đầu được tính sau khi xác Thực Vật biến mất.

Hoa Soi Sáng “Dốc”

Bản đồ của tất cả Hoa Soi Sáng, các điểm “S” sẽ xuất hiện sớm sau khi trận đấu bắt đầu, giới hạn 1 hoa mỗi phần tư bản đồ
Bản đồ của tất cả Hoa Soi Sáng, các điểm “S” sẽ xuất hiện sớm sau khi trận đấu bắt đầu, giới hạn 1 hoa mỗi phần tư bản đồ
 • Hoa Soi Sáng giúp bạn kiểm soát tầm nhìn bằng cách hiện mắt và kẻ địch. Khi mà mỗi đội thông thường nên có khả năng kiểm soát ngang nhau trong tất cả các trận đấu, có thêm hay ít hơn một vài bông hoa sẽ không gây khác biệt mấy.
 • Khi một phần tư dùng hết danh sách thời gian tái xuất hiện, nó sẽ quay ra 3 thời gian tái xuất hiện mới. Sau đó sẽ lấy chúng, tráo thứ tự và đặt vào các phần tư bản đồ đối nhau.
  • Điều này có nghĩa là nếu phần tư phía tây (Chỗ bùa xanh của đội xanh) sẽ có 2 lần tái xuất hiện nhanh và 1 lần tái xuất hiện chậm cho thế hệ cây từ 4 đến 6 thì phần tư phía đông cũng sẽ có 2 lần tái xuất hiện nhanh và 1 lần tái xuất hiện chậm. Tuy nhiên thứ tự có thể khác nhau.
 • Mỗi phần tư sẽ có 2 vị trí có thể mọc cây, và nếu đã mọc ở vị trí này, thì chắc chắn tại thời điểm đó sẽ không mọc thêm một cái ở vị trí kia (tức mỗi phần tư mỗi lúc chỉ có 1 bông hoa mà thôi).
 • Hiện tại thời gian tái xuất hiện là từ 4-6 phút.
 • Thời gian tái xuất hiện bắt đầu được tính sau khi xác hoa biến mất.

Hạt Thông Nổ “Sâu”

Bản đồ Hạt Thông Nổ “Sâu”, Hạt S sẽ xuất hiện nhanh chóng sau khi trận đấu bắt đầu, hạt L sẽ chỉ xuất hiện ở cuối trận, những điểm nối với nhau có nghĩa cùng một lúc chỉ có 1 trong 2 điểm đó có thể xuất hiện Hạt Thông
Bản đồ Hạt Thông Nổ “Sâu”, Hạt S sẽ xuất hiện nhanh chóng sau khi trận đấu bắt đầu, hạt L sẽ chỉ xuất hiện ở cuối trận, những điểm nối với nhau có nghĩa cùng một lúc chỉ có 1 trong 2 điểm đó có thể xuất hiện Hạt Thông
 • Hạt Thông Nổ “Sâu” giúp bạn vận động trong rừng nhanh chóng hơn. Chúng khiến người chơi tối đa hóa di chuyển và tạo các màn giao tranh mãn nhãn trong rừng cuối trận. Bởi giá trị chiến thuật không cao bằng các loại cây khác, quy luật xuất hiện của chúng được thiết kế công bằng trong trận đấu tuy nhiên lại cho phép những sự khác biệt tại các thời điểm khác nhau.
 • Khi một phần tư bản đồ dùng hết danh sách thời gian tái xuất hiện, nó sẽ quay ra 6 thời gian tái xuất hiện mới, và làm tương tự như Hoa Soi Sáng “Dốc”.
  • Điều đó có nghĩa giả sử phần tư phía tây sẽ có 2 lần tái xuất hiện nhanh và 4 lần tái xuất hiện chậm cho thế hệ từ 13-18. Phần tư phía đông cũng sẽ có tương tự như vậy, tuy nhiên thứ tự có thể sẽ khác nhau.
 • Mỗi phần tư sẽ có tối đa 2 Hạt Thông Nổ “Sâu” tại mỗi thời điểm, mỗi nhóm 1 hạt (Nhìn bản đồ).
 • Hiện tại, thời gian tái xuất hiện dao động từ 4-6 phút.
 • Thời gian tái xuất hiện bắt đầu được tính ngay sau thời điểm Hạt Thông Nổ “Sâu” trưởng thành, tại thời điểm đó một nhóm (các điểm được nối với nhau) ngẫu nhiên trong phần tư sẽ được chọn để sinh ra cây mới. Nếu nhóm ấy đang có một cây rồi thì toàn bộ phần tư tương ứng sẽ không có cây mới trong thế hệ đó. Điều này có nghĩa một Hạt Thông Nổ “Sâu” sẽ có ít cơ hội mọc trong cùng một phần tư nếu trước đó đã có một hạt. Nếu đội bạn không may mắn gặp phải điều này nhiều hơn đối thủ, hệ thống xuất hiện sẽ đền bù bằng cách đẩy nhanh thời gian tái xuất hiện trong tương lai.

Quả Hồi Phục “Sông”

Bản đồ tất cả Quả Hồi Phục, L chỉ xuất hiện tại cuối trận. Mỗi nhóm tối đa chỉ có 1 quả đang sống
Bản đồ tất cả Quả Hồi Phục, L chỉ xuất hiện tại cuối trận. Mỗi nhóm tối đa chỉ có 1 quả đang sống
 • Sự kết hợp giữa hồi phục và làm chậm của Quả Hồi Phục cung cấp khả năng duy trì tốt nếu bạn chịu khó bỏ thời gian trên sông, vùng có nhiều tranh chấp. Do cả 2 đội đều có thể tiếp cận và hữu dụng nhất tại thời điểm nguy hiểm nhất, Quả Hồi Phục không cần hệ thống tái xuất hiện phức tạp để đảm bảo tính công bằng.
 • Mỗi nửa sông sẽ chọn một thời gian tái xuất hiện độc lập.
 • Mỗi nửa sông sẽ có tối đa 2 Quả Hồi Phục tại bất kì thời điểm nào, mỗi nhóm 1 quả (nhìn hình).
 • Hiện tại, thời gian tái xuất hiện là từ 4.5 đến 6.5 phút.
 • Thời gian tái xuất hiện bắt đầu được tính sau khi một quả hoàn toàn trưởng thành. Tại thời điểm đó một nhóm ngẫu nhiên tại nửa sông tương ứng sẽ được chọn để sinh ra một quả mới. Nếu nhóm đó đã có một quả đang sống thì thế hệ đó tại nửa sông ấy sẽ không có quả mới.
 • Ghi chú: Thời gian xuất hiện Quả Hồi Phục đầu tiên chậm hơn rất nhiều so với các Thực Vật khác (trong khoảng từ 4:30 đến 5 phút)
Bản đồ tổng hợp tất cả vị trí Thực Vật có thể xuất hiện
Bản đồ tổng hợp tất cả vị trí Thực Vật có thể xuất hiện

>>Update ngày 26/10 : Những thay đổi mới về vị trí và số lượng Thực Vật 


=> Xem thêm: Tin Game Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái 12bet tặng ngay 180.000 VND miễn phí chơi đánh bài online, cá cược, xổ số, loto, số đề,…khi đăng ký tài khoản thành công. Thắng được phép rút toàn bộ tiền mặt về tài khoản ngân hàng cá nhân

Link đăng ký nhận 180.000 VND miễn phí

Link 1   –  Link 2   –  Link 3